قیمت تیرآهن ماهان
بروزرسانی: 3 فروردین 1402
نوع تیرآهنطول (m)درجهقیمت امروز
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان1213,238,532
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان1213,027,523
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان121تماس بگیرید
تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان121/5تماس بگیرید
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان121تماس بگیرید
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان121/5تماس بگیرید
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان1215,229,358
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121/5تماس بگیرید

وزنواحدسایزبارگیرینمودار
130شاخه18کارخانه
chart


تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121/5تماس بگیرید

وزنواحدسایزبارگیرینمودار
120شاخه18کارخانه
chart


مشاهده قیمت تیرآهن  همه کارخانه های ایران  برندهای برتر تولید کننده

شما می توانید تیرآهن پروفیل صنعت ماهان را در سایزهای 14،16 و 18 خریداری کنید.
تیرآهن 16 ماهان 64kg وزن داشته و طول شاخه آن 12 متر است.
این کارخانه در نزدیکی شهر تهران قرار دارد.
جدول قیمت تیرآهن ماهان را آنلاین به اشتراک بگذارید

قیمت تمام تیرآهن ها