قیمت میلگرد تیکمه داش تبریز
بروزرسانی: 2 فروردین 1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA223,303
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA223,211
میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA325,734
میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA325,642
میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,211
میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119
میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323,119

مشاهده قیمت میلگرد  همه کارخانه های ایران  بیش از 40 کارخانه

5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در A1 و 6500 در A3
بله به دلیل دارا بودن استاندارد ملی 3132 ایران.
بله فولاد کاوه تیکمه داش میلگرد از سایز 8 تا 32 را تولید می کند.
جدول قیمت میلگرد تیکمه داش را آنلاین به اشتراک بگذارید

قیمت تمام میلگردها