قیمت میلگرد زاگرس
بروزرسانی: 2 فروردین 1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,670
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,532
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,119
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,119
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,119
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,119
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,119
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,119

مشاهده قیمت میلگرد  همه کارخانه های ایران  بیش از 40 کارخانه

بله این میلگرد دارای استاندارد ملی 3132 می باشد.
بله صبا فولاد زاگرس تولید کننده میلگرد آج 500 است.
تنش گسیختگی این محصول 6500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.
جدول قیمت میلگرد زاگرس را آنلاین به اشتراک بگذارید

قیمت تمام میلگردها