قیمت میلگرد زاگرس
بروزرسانی: 10 خرداد 1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA324,404
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA324,266
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853

مشاهده قیمت میلگرد  همه کارخانه های ایران  بیش از 40 کارخانه

بله این میلگرد دارای استاندارد ملی 3132 می باشد.
بله صبا فولاد زاگرس تولید کننده میلگرد آج 500 است.
تنش گسیختگی این محصول 6500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.
جدول قیمت میلگرد زاگرس را آنلاین به اشتراک بگذارید

قیمت تمام میلگردها