قیمت میلگرد عتیق آذر سهند
بروزرسانی: 9 اسفند 1402

نوع میلگرد

حالت

آنالیز
قیمت

میلگرد 8 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A2


24,771


میلگرد 10 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A2


23,578


میلگرد 12 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A2


23,578


میلگرد 14 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A3


23,028


میلگرد 16 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A3


23,028


میلگرد 18 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A3


23,028


میلگرد 20 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A3


23,028


میلگرد 22 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A3


23,028


میلگرد 25 عتیق آذر سهند

شاخه آجدار

A3


23,028

مشاهده قیمت میلگرد  همه کارخانه های ایران  بیش از 40 کارخانه

سیادن ابهر تولید کننده میلگرد عتیق آذر سهند است.
برای این میلگرد علامت اختصاری موجود نمی باشد.
بله. این میلگرد بر اساس استاندارد ملی تولید می شود.
جدول قیمت میلگرد عتیق آذر تاکستان را آنلاین به اشتراک بگذارید

قیمت تمام میلگردها