مجتمع فولاد ویان

کارخانه مجتمع فولاد ویان

در حال حاضر تولیدات مجتمع فولاد ویان شامل بیلت به عرض 120 و 150 میلیمتر می باشد که در صورت نیاز انبوه بازار مصرفی به مقاطع دیگر، تولید در محدوده ی عرض 100 تا 160 میلیمتر با اندازه مورد نیاز بازار از جمله اهداف توسعه طلبانه این مجتمع می باشد. نوع فولادهای تولیدی در این مجتمع به فولادهای کم کربن و متوسط کم کربن اختصاص یافته است که در حال حاضر عمدتا فولادهای St3sp و St5sp مطابق با استانداردهای Gost، St37-2 و St 50-2 و استاندارد DIN جهت کاربردهای ساختمانی تولید گردیده و به بازار مصرفی عرضه میشود.

كيلومتر 42 جاده همدان ، تهران - جنوب شرقی نيروگاه شهيد مفتح - صندوق پستی 3177

کورش نیکزاد

مشاوره خرید از کارخانه مجتمع فولاد ویان

در صورتی که قصد خرید از کارخانه مجتمع فولاد ویان را دارید می توانید جهت مشاوره با شماره همراه 09122449849، آقای کورش نیکزاد تماس بگیرید.