مجتمع فولاد ویان

کارخانه مجتمع فولاد ویان

در حال حاضر تولیدات مجتمع فولاد ویان شامل بیلت به عرض 120 و 150 میلیمتر می باشد که در صورت نیاز انبوه بازار مصرفی به مقاطع دیگر، تولید در محدوده ی عرض 100 تا 160 میلیمتر با اندازه مورد نیاز بازار از جمله اهداف توسعه طلبانه این مجتمع می باشد. نوع فولادهای تولیدی در این مجتمع به فولادهای کم کربن و متوسط کم کربن اختصاص یافته است که در حال حاضر عمدتا فولادهای St3sp و St5sp مطابق با استانداردهای Gost، St37-2 و St 50-2 و استاندارد DIN جهت کاربردهای ساختمانی تولید گردیده و به بازار مصرفی عرضه میشود.

كيلومتر 42 جاده همدان ، تهران - جنوب شرقی نيروگاه شهيد مفتح - صندوق پستی 3177

گفتگو با کارشناسان فروش

سلام چطور می تونم کمکت کنم؟